Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 26151007, Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu

PRIDno-2021-602

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 26151007 on jäämässä avoimeksi irtisanoutumisen takia 1.3.2021 alkaen.  Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle.

Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Myös lastensuojelulakiin on suunniteltu tulevan vuoden 2022 alusta asiakasmitoitus, joka olisi 35 asiakasta. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 45-50 asiakaslasta.  Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75 t/vko.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro 26151007  täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, lastensuojelun päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.