Perusturvalautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2021-605

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ vanhuspalveluiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, ​jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Lastensuojelun Karhunsyli on tänä vuonna avautuva lastensuojelulaitos, johon on määritelty oma henkilökuntaresurssi ja määräraha on varattu jo tälle vuodelle. TA21 on varattu myös 200 000€:n määräraha viiden perhetyöntekijän palkkaamiseen nyt toimivien kolmen koulujen perhetyöntekijän lisäksi. Muilta osin esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin. Täyttölupaa haetaan seuraaviin työsuhteisiin

 

Sosiaali- ja perhepalvelut

johtavan sosiaalityöntekijän työsuhde, 14423003, Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö -> ulkoinen haku

koulujen perhetyöntekijän työsuhteet, (5kpl) , sosiaali- ja perhepalvelut -> ulkoinen haku, uusia työsuhteita

sosiaaliohjaajan työsuhde (12kpl),  Lastensuojelulaitos Karhunsyli, Lastensuojelu -> ulkoinen haku, osaan sosiaaliohaajan työsuhteisiin mahdollisesti sisäisiä siirtoja, jolloin täyttölupapyyntö kohdistuu siirtyjän yksikköön

sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660047 ja 71630013, Lastensuojelulaitos Pellava , Lastensuojelu -> ulkoinen haku

Vanhuspalvelut

sairaanhoitajan työsuhde, 46490248, vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman hakua

sairaanhoitajan työsuhde, 46490358, vanhuspalvelut,  Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 22800132, vanhuspalvelut, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 3kpl, 73493061, 73493062, 71858368, vanhuspalvelut, Kiilarinteen palveluasunnot -> ulkoinen haku

määräaikainen vanhuspalveluiden esimiehen työsuhde, Palvelukoti Kyläsaari -> nykyinen sijainen jatkaa

sairaanhoitajan työsuhde, 46490286, vanhuspalvelut ja terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun osasto -> ulkoinen haku

Terveys- ja sairaalapalvelut

sairaanhoitajan työsuhde, 2kpl, terveys- ja sairaalapalvelut, Läntinen Sotekeskus -> sisäinen haku/osatyökykyinen

lähihoitajan työsuhde, 73493182, terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 -> sisäinen haku

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.