Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Toimielin käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

Vahingonkorvausvaatimus, julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 23 ja 25 kohta

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Toimielin päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.