Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Täyttölupapyyntö, Johtavan lastenvalvojan virka, 26151001, Lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2022-291

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden Lapsiperheiden palvelujen perheoikeudellisten palveluiden yksikössä oleva johtavan lastenvalvojan virka nro 26151001 tulee avoimeksi 9.2.2022 alkaen viranhaltijan irtisanouduttua. Virassa olevan viimeinen työssäolopäivä on 8.2.2022. Viran täyttäminen on välttämätöntä perheoikeudellisten palvelujen toteuttamiseksi yta-alueella.

Perheoikeudellisissa palveluissa työskentelee johtava lastenvalvoja, 4 lastenvalvojaa, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja toimistosihteeri. Johtava lastenvalvoja on ammatillinen esimies, joka tekee 80% lastenvalvojan työtä ja 20% perheoikeudellisten palveluiden ammatillisen esimiehen työtä. Ammatillisena esimiehenä hän vastaa koko perheoikeudellisen yksikön toiminnan sisällön kehittämisestä, tiimin vetämisestä ja omalta osaltaan koko vastuualueen toiminnan kehittämisestä yhdessä lapsiperhepalveluiden päällikön ja muiden ammatillisten esimiesten kanssa. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat mm. lapsen isyyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistamiset, lapsen elatussopimusneuvottelut ja käräjäoikeudelle tehtävät olosuhdeselvitykset.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 27 a§) määritelty lastenvalvojan kelpoisuus, sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi. Työaika on SOTEsopimuksen liite 18 mukainen eli 37,75h/vko. Tehtäväkohtainen palkka on 3685,86 €/kk.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää johtavan lastenvalvojan viran 26151001 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, lapsiperhepalveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.