Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Täyttölupapyyntö ja viran perustaminen, terveyskeskuslääkärin virka, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

PRIDno-2022-295

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto on ilmoittanut, että talousarvossa on vuodelle 2022 määrärahavaraus perustettavaan  terveyskeskuslääkärin virkaan, sijoituspaikkana koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Esitetään, että terveyspalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalle (kp. 14120503) perustetaan terveyskeskuslääkärin (koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto) virka ja anotaan täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Eduksi katsotaan perehtyneisyys koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Edellytämme kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn, hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Terveyskeskuslääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti.  Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran perustamista koskevan esityksen päätettäväksi kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon ja päättää samalla pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa virkaan. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, terveys-ja sairaalapalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.