Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan/kuntouttavan työtoiminnan asiantuntijan viransijaisuus, 41790007, ajalle 1.2.22 - 31.12.25, Sosiaali- ja perhepalvelut, aikuissosiaalityö

PRIDno-2022-330

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Työikäisten palveluiden sosiaaliohjaajan/kuntouttavan työtoiminnan asiantuntijan virkaan nro. 41790007 tarvitaan viransijainen, koska työntekijä on siirtymässä luottamustoimeen 1.1.2022 lähtien. Luottamustoimen hoitaminen kestää yhtäjaksoisesti 4 vuotta 1.2.2022 – 31.12.2025. Pyydämme täyttölupaa  viransijaisuuteen kyseiselle ajalle.

Sosiaaliohjaaja on sijoittunut Porin seudun Kuntakokeilun monialaisten palveluiden tiimiin ja ohjaa asiakkaita pääosin kuntouttavan työtoiminnan jaksolle ja edelleen työmarkkinoille. Sosiaaliohjaajan nimike on muuttunut 1.1.2021 asiantuntija-nimikkeeksi. Kuntakokeilun keskeisenä tavoitteena on mm. työttömyyden vähentäminen (esim. Kelan työmarkkinatuen maksuosuuslistalaisten ohjaaminen työelämään / kuntouttavaan työtoimintaan). Kuntakokeilu jatkuu 30.6.2023 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtäväkohtainen palkka (hinnoittelemattomat) on  2 663,15 €/kk.  Työaika on 36.25 t/vko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaaliohjaajan 41790007 viransijaisuuden täyttöluvan ajalle 1.2.2022-31.12.2025 kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, aikuissosiaalityön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.