Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka 53041054 , terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2022-329

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveyskeskuslääkäreiden kustannuspaikalla (kp. 14120503) on vapautunut 3.1.2022 alkaen terveyskeskuslääkärin virka nro 53041054 irtisanoutumisen johdosta. Esitetään terveyskeskuslääkärin viralle nro 53041054 täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Terveyskeskuslääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran 53041054 täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.