Perusturvalautakunta, kokous 27.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Täyttölupapyyntö, vastaavan ohjaajan virka, 64760009, lastensuojelulaitos Keisarinviitta (Lastensuojelu)

PRIDno-2022-294

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden lastensuojelulaitos Keisarinviitan vastaavan ohjaajan virka , 64760009 on jäämässä avoimeksi 1.2.2022 alkaen irtisanoutumisen takia. Keisarinviitassa on kaksi yksikköä, jotka on tarkoitettu pitkäaikaista sijoitusta tarvitseville 13-17 –vuotiaille lapsille. Henkilökuntaa on 15 sosiaaliohjaajaa tai ohjaajaa sekä esimiehenä toimiva vastaava ohjaaja.

Lastensuojelulaitoksen työyhteisöön tarvitaan johtamisen, arvioinnin, kehittämisen ja tavoitteellisen työn ammattilaista. Vastaavan ohjaajaan tehtävänä on vastata yksiköidensä toiminnan toteutumisesta, työn suunnittelusta, kehittämisestä, taloudesta ja henkilöstöhallinnasta. Hän johtaa, kehittää ja valvoo oman yksikkönsä toimintaa.sekä vastaa hoito- ja palveluketjujen toimivuudesta ja oikean hoidonporrastuksen toteutumisesta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus, esimerkiksi sosionomi AMK sekä riittävä johtamistaito. Työaika on 38,25 t/vko. Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen hinnoittelukohta 02SOS030 mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 2979,72 €/kk.   Pyydämme täyttölupaa vastaavan ohjaajaan viralle.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää vastaavan ohjaajan viran , 64760009, täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhalllitus, lastensuojelun päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.