Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Irtisanoutuminen osastonlääkärin virka nro 38000007, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2021-2372

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Eila Juvonen on irtisanoutunut 5.5.2021 päivätyllä kirjeellään osastonlääkärin virkasuhteestaan nro 38000007 niin, että virkasuhteen päättymispäivä on 6.6.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Myönnetään Eila Juvosella ero 7.6.2021 alkaen osastonlääkärin virkasuhteesta nro 38000007.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Eila Juvonen, sairaalapalveluiden ylilääkäri, Sarastia Oy, perusturvan henkilöstöpooli

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.