Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta nro 48368008

PRIDno-2021-2112

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaalityöntekijä Annukka Palvalin irtisanoutuu 9.4.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvakeskuksen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 30.4.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Myönnetään Annukka Palvalinille ero 1.5.2021 alkaen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianomainen, Henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.