Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Irtisanoutuminen vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän virasta nro 64760015, sosiaali-ja perhepalvelut

PRIDno-2021-2296

Valmistelija

  • Sari Landvik, vammaispalveluiden päällikkö, sari.landvik@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaalityöntekijä Jenny Juhala irtisanoutuu 31.4.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän virasta nro 64760015. Viimeinen palvelussuhdepäivä on 31.7.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Myönnetään Jenny Juhalalle ero 1.8.2021 alkaen vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän virasta nro 64760015.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosainen, Henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.