Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Perusturvan lausunto Anssi Salmen valtuustoaloitteeseen, Porin äitiysneuvola muutetaan äitiys- ja isyysneuvolaksi

PRIDno-2021-2023

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Anssi Salmi jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Hyvä isäsuhde on todettu äärimmäisen tärkeäksi lapsen kasvulle ja kehitykselle, aivan kuten hyvä äitisuhde. Äitiysneuvola ottaa jo tällä hetkellä isät huomioon raskauden aikana, mutta on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota myös isyyteen ja isän hyvinvointiin. Vaasan kaupungilla on isäneuvola, jonka tavoitteena on tukea miesten terveyttä ja isäksi kasvua. Tämä on tärkeä tavoite, joka toteutuessaan tukee lapsen ja koko perheen hyvinvointia. Tämä tulee saada myös osaksi Porin palvelujärjestelmää.

Edellä mainitun perusteella esitän, että Pori muuttaa äitiysneuvolan äitiys-ja isyysneuvolaksi, sekä tekee erillisen suunnitelman isyystyön vahvistamiseksi.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa Anssi Salmen valtuustoaloitteeseen, Porin äitiysneuvola muutetaan äitiys- ja isyysneuvolaksi.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta 338/2011 velvoittaa kunnat tarjoamaan kaikille perheille suunnitelmalliset ja tasoltaan yhtenäiset äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Palvelut perustuvat huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet.  https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/aitiys-ja-lastenneuvola

Suomen neuvolatoiminnassa on valtakunnallisesti vakiintuneet nimet kuten äitiys- ja lastenneuvola. Nimistä huolimatta molemmissa palveluissa kohteena on koko perhe. Isän tai toisen kumppanin huomioiminen on olennainen osa neuvolatyötä.  

Isyystyön ja vanhemmuuden vahvistaminen on erittäin tärkeää. Perusturvassa käyttäjien toiveita kuullaan ja ideoita otetaan mielellään vastaan. Sotekeskus Cottonin alueella on jo kehitelty isä-lapsi-ryhmätoimintaa, mutta valitettavasti korona-pandemian aikana ryhmätoiminnasta on väliaikaisesti luovuttu. Toisaalta korona-pandemian aikana on aloitettu perhevalmennus teams-etäyhteydellä, johon osallistuu jopa 50-60 vanhempaa/kerta kun taas ryhmätoimintaan voi osallistua enintään 15. Jopa ryhmäneuvolan värikylpytoimintaa on toteutettu teamsin välityksellä. Lisäksi perusturvassa kehitetään neuvolapalveluihin ennaltaehkäisevää toimintaa parisuhteen tukemiseksi. Tavoitteena on tulevaisuudessa tukea lapsen ja perheen kasvua siten että sama terveydenhoitaja seuraa perhettä lapsen syntymästä kouluun.

Aloitteen mukaisesti voidaan perusturvassa käyttää jatkossa myös isyysneuvola-nimeä äitiysneuvolan ohella. Isyystyötä tullaan vahvistamaan perusturvan neuvolapalveluiden suunnitelmassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Porin perusturvalautakunta hyväksyy yllä olevan lausunnon ja esittää edelleen Porin kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/sihteeri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.