Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Mäntylä ja Hanna Hildén (varalla Mika Aho ja Heidi Teinonen).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 2.6.2021.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.