Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Täyttölupapyyntö, osastonlääkärin virka, 38000007, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2021-2358

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan sairaalapalveluissa (kp 14120703) vapautuu 7.6.2021 osastonlääkärin virka 38000007 irtisanoutumisen johdosta.

Osastonlääkäri toimii lääkärinä kliinisessä työssä osallistuen toimintayksikön ja osastotyön moniammatilliseen kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet sekä Valviran ammatinharjoittamislupa. Valitulta edellytetään hyvää suomenkielen taitoa. Palkkaus on paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti  ja hinnoittelukohta on L3SL4100. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttyminen.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella.  Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää osastonlääkärin viran, nro 38000007 julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sairaalapalveluiden ylilääkäri

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.