Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 64760015, sosiaali. ja perhepalvelut, vammaispalvelut

PRIDno-2021-2322

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi 1.8.2021 toistaiseksi voimassa oleva virka, virkanumero 64760015 vakituisen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi.

Vammaispalveluissa päätetään laajoista kokonaisuuksista ja vammaispalvelulaki määrittää aikarajat toiminnalle. Sosiaalityöntekijä toimii asiantuntijana erityisesti vammaispalvelulain ja lain erityishuollosta mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa. Hän toimii viranhaltijana vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palvelujen kartoittamisessa ja päätösten tekemisessä ja hänellä on laaja, itsenäinen päätäntävalta hakijan asioissa. Lisäksi hän antaa konsultointiapua ja tukea sosiaaliohjaajille ja muille tiimin jäsenille. 

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 § mukainen pätevyys. Työaika on 37,75 tuntia viikossa, hinnoittelukohta on 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3 335,54€. Talousarviossa on palkkavaraus kyseiseen virkaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro 64760015 täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vammaispalveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.