Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2021-2359

Valmistelija

  • Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ vanhuspalveluiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, ​jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin. Täyttölupaa haetaan seuraaviin työsuhteisiin;

Iäkkäiden palvelut

palveluohjaajan työsuhteen sijaisuus, 74519008, ajalla 1.5.21-31.11.23,  iäkkäiden palvelut -> ulkoinen haku

lähihoitajan sijaisuus, 73493789, ajalle 7.6.21-12.6.22, Noormarkun osasto -> sama sijainen jatkaa

sairaanhoitajan työsuhde, 46490397, iäkkäiden palvelut, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 12530024 ja 20405233, iäkkäiden palvelut, Lavian ja Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde 73493230, iäkkäiden palvelut, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 12600123, iäkkäiden palvelut, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493976 ja 73493267, iäkkäiden palvelut, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhteen sijaisuus, 20405104, iäkkäiden palvelut, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493143, Iäkkäiden palvelut, Aleksin Hovi (sis siirto) -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490445, Iäkkäiden palvelut, palvelukoti Palmu-Pori -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493020, iäkkäiden palvelut, Kiilarinteen palveluasunnot -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493833, iäkkäiden palvelut, Noormarkun osasto -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 71858356, iäkkäiden palvelut, iäkkäiden varahenkilöstö -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490101, iäkkäiden palveluiden varahenkilöstö (asumispalvelut) -> ulkoinen haku

Terveys- ja sairaalapalvelut

hammashoitajan työsuhde, 11480038, suun terveydenhuolto -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan sijaisuus, 46490403, ajalle 1.6.-31.8.21, sairaalapalvelut, Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila -> sama sijainen jatkaa

sairaanhoitajan työsuhde, Pohjoinen Sote-keskus ->työkokeilu ja tarvittaessa sisäinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493072, psykososiaaliset palvelut, asumisyksikkö Veturi -> ulkoinen haku

Sosiaali- ja perhepalvelut

ohjaajan työsuhde, 36660085, Uudenkoiviston vastaanottokoti (Lastensuojelu) -> vakinaistaminen ilman hakua

lähihoitajan työsuhde, 71630020,  Uudenkoiviston vastaanottokoti (Lastensuojelu) -> ulkoinen haku

perhetyön ohjaajan työsuhde, 12530183, sosiaali-ja perhepalvelut, tehostetun perhetyön yksikkö-> ulkoinen    haku

lähihoitajan työsuhde, 1245301, sosiaali ja perhepalvelut, Asuntola Tyrni -> ulkoinen haku

toimistosihteerin työsuhde, 16110194 (sosiaali- ja perhepalvelut) -> ulkoinen haku

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteisten täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.