Perusturvalautakunta, kokous 27.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 179 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja
Hankintapäätös:
§ 6 Lastensuojelulaitos Karhunsylin kaluste- ja muut hankinnat, 12.05.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelun tuottamisesta, Avustajasi Oy, 12.05.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.