Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Asunto Oy Porin Satakunnankatu 17 as 37 asunto-osakkeiden myynti

PRIDno-2020-6810

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin Perusturva omistaa Asunto Oy Porin Satakunnankatu 15-17- osakkeet 3800 – 3851 (kaksio), jotka oikeuttavat huoneiston 37 hallintaan osoitteessa Satakunnankatu 17. Huoneistoon kuuluu myös autopaikka. Kyseinen osakehuoneisto on ollut omassa käytössä ja nyt sen käyttötarve on loppunut. Tarkoituksenmukaista on myydä huoneisto. Myyntihinta on arvoitu olevan 40 000- 50 000 €:n välillä huomioiden huoneiston kunto sekä vanhojen kerrostalohuoneistojen vaikea markkinatilanne.

Porin kaupungin tilayksikkö on ilmoittanut valmiutensa huoneiston myyntiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Asunto Oy Satakunnankatu15-17 osakkeet 3800 – 3851 (kaksio), jotka oikeuttavat huoneiston 37 hallintaan ja autopaikkaan, laitetaan myyntiin.  Myyntitoimeksianto annetaan Porin kaupungin tilayksikölle. Myyntimenettelyssä saatu ostotarjous tuodaan erikseen perusturvalautakunnan hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin kaupungin tilayksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.