Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivarojen käyttö vuosina 2021-2022

PRIDno-2021-43

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Helena ja Erkki Huhdanmäki ovat määränneet testamentissaan vuonna 1993 omaisuutensa käytettäväksi Lavian vuodeosaston hyväksi. Koska Lavian vuodeosastoa ei enää ole, on testamentin hengen mukaista käyttää  jäljellä olevat varat lavialaisten ikäihmisten hyväksi. Testamenttivaroilla on järjestetty vuonna 2019 muun muassa joka kesäiset Helenan-päivä juhlat lavialaisille ikäihmisille , järjestetty moninaista virkistystoimintaa sekä tehty hyväksyttyjä hankintoja. Vuonna 2020 testamenttivaroilla suunniteltua virkistystoimintaa ja retkiä jäi toteutumatta vallitsevan covid-19 tilanteen vuoksi. 

Lavian vanhuspalveluiden henkilöstö on tehnyt esityksen toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2022 Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivarojen käytöstä:

-  2kpl  sim-kortillista tablettia, toinen  Aleksin Hovin asiakkaiden  ja toinen päivätoiminnan asiakkaiden käyttöön. Kustannus noin 2 200 euroa

- Äänentoistolaitteet, jotta ikäihmiset kuulisivat eri tilaisuuksissa järjestettyä ohjelmaa. Kustannus noin 2 000 euroa.

- Moto Tiles liikuntalaatat ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kohentamiseen. Kustannus 12 000 euroa.

- Hyvinvointiohjelmien hankinta ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kustannus 3 000 euroa.

- Jokavuotisen Helenan-päivä juhlan järjestäminen lavialaisille ikäihmisille. Kustannus 2 500 euroa.

- Päivätoiminnan ja Aleksin Hovin asiakkaiden retket. Kustannus 1 000 euroa.

- Esiintyjät eri tilaisuuksiin. Kustannus 1 500 euroa.

- Juhlapyhien kukkien ja ruokien hankinnat. Kustannus 1 000 euroa.

- Aleksin Hovin ruokasalin kodikkuuden lisäämiseen liittyvät hankinnat. Kustannus 3 000 euroa

- Ulkoiluttajien palkaaminen neljäksi tunniksi  kesä- ja heinäkuuksi. Kustannus 2 400 euroa.

- 2 kpl säätötuoleja. Kustannus 2 000 euroa.

Perintörahastossa on Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivaroja jäljellä ennen tätä päätöstä 68 000 euroa. 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunnan päätösehdotus:

Helena ja Erkki Huhdanmäen testamenttivaroista käytetään lavialaisten ikäihmisten hyväksi vuosina 2021-2022 seuraavasti:

-- 2 kpl sim-kortilliset tabletit 2.200 euroa

- Äänentoistolaitteet 2 000 euroa

- Moto Tiles liikuntalaatat 12 000 euroa

- Hyvinvointiohjelmat 3 000 euroa

- Helenan-päivä juhlat  2 500 euroa

- Retket 1 000 euroa

- Esiintyjät tilaisuuksiin 1 500 euroa

- Juhlapyhien kukat ja ruuat 1 000 euroa

- Hankinnat Aleksin Hovin ruokasaliin 3 000 euroa

- Ulkoiluttajien palkkaaminen 2 400 euroa

- 2 kpl säätötuoleja 2 000 euroa

Yhteensä 32 000 euroa

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Omistajaohjausyksikkö/Lampinen, Perusturva/Vanhuspalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.