Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Irtisanoutuminen Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virasta

PRIDno-2021-126

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä Merja Hynnä irtisanoutuu 11.1.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijän virasta nro 48390019. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 31.3.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Myönnetään Merja Hynnälle ero 1.4.2021 alkaen sosiaalityöntekijän virasta nro 48390019.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.