Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Irtisanoutuminen sosiaalityöntekijän virasta nro 48390020

PRIDno-2021-60

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaalityöntekijä Maria Starck irtisanoutuu 7.1.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvakeskuksen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro 48390020. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 7.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Myönnetään Maria Starckille ero 8.1.2021 alkaen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virasta nro 48390020.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosainen, Henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.