Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Irtisanoutuminen vanhuspalveluiden esimiehen virasta

PRIDno-2020-6718

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Vanhuspalveluiden esimies Anu Tuominen irtisanoutuu 15.12.2020 päivätyllä ilmoituksella perusturvakeskuksen vanhuspalveluiden esimiehen virasta nro 37912018 . Viimeinen palvelussuhteen päivä on 28.2.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Myönnetään Anu Tuomiselle ero 1.3..2021 alkaen vanhuspalveluiden esimiehen virasta nro 37912018.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianomainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.