Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Irtisanoutuminen vanhuspalveluiden päällikön virasta

PRIDno-2020-6569

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Vanhuspalveluiden päällikkö Taina Weckström irtisanoutuu 2.12.2020 päivätyllä ilmoituksella perusturvakeskuksen vanhuspalveluiden päällikön virasta nro 79973001. Viimeinen palvelussuhteen päivä on 31.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Myönnetään Taina Weckströmille ero 1.1.2021 alkaen vanhuspalveluiden päällikön virasta nro 79973001.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianomainen, henkilöstösuunnittelija/perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.