Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi perusturvalautakunta päättää myöntää tekniselle sihteerille läsnäolo-oikeuden tässä kokouksessa.

Päätös

Myönnetään läsnäolo-oikeus Minna Ojalalle ja Marjukka Palinille. 

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.