Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Perusturva, laskujen hyväksyjät vuodelle 2021

PRIDno-2021-239

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät laskut. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle. Perusturvan laskujen hyväksyjät kustannuspaikoittain vuodelle 2021 ovat esityslistan liitteenä.

Perusturvan sisällä toiminnan tueksi ylläpidetään voimassa olevaa taulukkoa, jossa näkyy myös työntekijöiden nimet. Edellä mainittu taulukko lähetetään myös Sarastialle, joka ylläpitää ostolaskujärjestelmän käyttäjäoikeuksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää vahvistaa perusturvan laskujen hyväksyjät vuodelle 2021 kustannuspaikoittain esityslistan liitteenä olevan listauksen mukaisesti. Toimialajohtajaa koskevat laskut hyväksyy kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Tarkastustoimisto, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.