Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Bia Kaski ja Jyri Astokari (varalla Mika Aho ja Heidi Teinonen).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 3.2.2021.

Päätös

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jyri Astokari ja Mika Aho (varalla Heidi Teinonen).

Esteellisyys

  • Bia Kaski

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.