Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390020, Sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu

PRIDno-2021-220

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän virka nro 48390020 on jäänyt avoimeksi irtisanoutumisen takia 7.1.2021 alkaen. Irtisanoutunut sosiaalityöntekijä on valittu Satakunnan sosiaalipäivystyksen virkaan. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle.

Lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävät ovat merkittäviä lapsen edun toteutumisen valvomisessa sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Lisäksi lastensuojelun tuottavuusohjelmassa on tavoitteena systeemisen lastensuojelun työmenetelmän edistäminen. Systeeminen työotteen onnistuminen edellyttää, että asiakasmäärä on kohtuullinen n. 20-25 asiakaslasta yhdellä sosiaalityöntekijällä. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän vastuulla on noin 50 asiakaslasta.  Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa on viime aikoina ollut vaikeuksia ja avoimia virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Sosiaalityöntekijä palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka 3474,06 €/kk. Työaika on 37,75 t/vko.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaalityöntekijän viran nro 48390020  täyttöluvan julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, lastensuojelun päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.