Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390019, Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystys

PRIDno-2021-221

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin yhteistoiminta-alueen ja Satakunnan sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän virka nro 48390019 jää avoimeksi irtisanoutumisen johdosta 1.4.2020 alkaen. Pyydämme täyttölupaa sosiaalityöntekijän viralle.

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän viran täyttäminen on välttämätöntä. Sosiaalipäivystys perustuu säädökseen välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta. Se edellyttää, että kunnissa on valmius vastata kiireellisen avun tarpeeseen. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä. Sosiaalipäivystystyöhön kuuluu myös jatkopalveluihin ohjaaminen ja tarvittaessa palvelujen saatavuuden varmistaminen. Kaikissa päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta palvelun laatu ja asiakasturvallisuus toteutuvat.

Porin perusturvakeskuksen sosiaalipäivystys vastaa virka-aikana Porin yhteistoiminta-alueen sekä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sosiaalipäivystyksestä ja virka-ajan ulkopuolella koko Satakunnan sosiaalipäivystyksestä. Yhdessä nämä muodostavat ympärivuorokautisen sosiaalipäivystystiimiin, jonka henkilöstöön kuuluu kahdeksan sosiaalityöntekijää ja viisi kriisityöntekijää sekä johtava sosiaalityöntekijä. Satakunnan sosiaalipäivystyksen toiminnasta on tehty sopimus kaikkien Satakunnan kuntien kesken. Pori hallinnoi Satakunnan sosiaalipäivystystä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (812/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Sosiaalityöntekijän palkan hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtaien palkka 3474.06 €/kk. Työaika 37,75 h/vko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosialityöntekijän viran nro 48390019 täyttölupapyynnön ulkoisena hakuna kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, sosiaalipäivystyksen johtava sosiaalityöntekijä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.