Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2021-261

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ vanhuspalveluiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai pitkiin,​ palkattomiin  poissaoloihin. Yhteisiin palveluihin haettavan ict päässuunnittelijan osalta lähdetään suunnittelemaan tehtävien siirtoa kaupungin ict-yksikköön.

Täyttölupaa haetaan seuraaviin työsuhteisiin

terveys- ja sairaalapalvelut

hammashoitajan työsuhde, 3kpl, 11480047 (50%) ja 11480050 (50%), 11480056, 11480057, suun terveydenhuolto -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490304, terveys- ja sairaalapalvelut, Akuutti kotikeskus -> vakinaistaminen ilman hakua

 

sosiaali- ja perhepalvelut

sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660083, Uudenkoiviston vastaanottokoti (Lastensuojelu)->ulkoinen haku

sosiaaliohjaajan työsuhde, 36660087, Uudenkoiviston vastaanottokoti (Lastensuojelu) -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 12530130, sosiaali- ja perhepalvelut, Tilapäisyksikkö Poiju  -> ulkoinen haku  varahenkilöstöön, sijoittuminen ensin Poijuun

tehostetun perhetyönohjaajan hoitovapaasijaisuus 31.12.21 saakka, 73518002 Perhetyönyksikkö (Lastensuojelu) -> perusturvan vakituinen työntekijä jatkaa sijaisuudessa

vanhuspalvelut

sairaanhoitajan työsuhde, 46490253, hoitovapaan sijaisuus 1.1.21-31.8.22, vanhuspalvelut, Pohjois-Porin kotihoito

Perusturvan yhteiset palvelut

ICT pääsuunnittelijan  työsuhde -> ulkoinen haku

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.