Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

Perusturvajohtaja
Hankintapäätös:
§ 221 Hankintapäätös; Maantiekadulle DAC-autoklaavi, 10.12.2020
§ 222 Hankintapäätös; Suun terveydenhuollon pienlaitteet, Maantiekatu B6, 10.12.2020
§ 223 Suun terveydenhuollon porat, kulmakappaleiden hankinta, Maatiekatu B6, 11.12.2020
§ 224 Suun terveydenhuollon instrumenttien hankinta, Maantiekatu B6, 11.12.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.