Perusturvalautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Viran vastaanottaminen, vanhuspalveluiden esimies

PRIDno-2021-143

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta valitsi kokouksessaan 17.12.2020 vanhuspalveluiden esimiehen virkaan Päivi Toivolan. Päivi Toivola on kirjallisesti ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.2.2021. Hän on toimittanut hyväksytyn lääkärintodistuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Päivi Toivola on ilmoittanut ottavansa vastaan vanhuspalveluiden esimiehen viran 1.2.2021 alkaen.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosainen, Sarastia Oy, henkilöstösuunnittelija/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.