Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Irtisanoutuminen psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virasta 37915005

PRIDno-2020-3133

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Nina Peltola on irtisanoutunut 9.4.2020 päivätyllä ilmoituksellaan psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virasta nro 37915005 niin, että virkasuhteen päättymispäivä on 31.5.2020. 

Psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virkanumerolla 37915005 on voimassa oleva täyttölupa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Myönnetään Nina Peltolalle ero 1.6.2020 alkaen psykososiaalisten laitospalveluiden esimiehen virasta nro 37915005.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustajat Roope Rantala ja Eino Lähteenmäki poistuivat kokouksesta keskustelun ja päätöksenteon ajaksi klo 17:01 - 17:07.

Tiedoksi

Nina Peltola, Matti Järvinen, henkilöstöpooli/perusturva, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.