Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi lautakunta päättää myöntää läsnäolo-oikeuden sähköisessä kokouksessa tekniselle sihteerille.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaisesti. 

Marjukka Palin esitteli lautakunnalle klo 16:14 - 16:48 Himmeli -työryhmän loppuraportin.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.