Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Muutos perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston kokousaikatauluun 2020

PRIDno-2019-5615

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Junikka, lakimies, anu.junikka@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan ja yksilöasiainjaoston vuoden 2020 kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:

to 30.1.2020
to 27.2.2020
to 12.3.2020 valmisteleva (ajankohtaiset asiat)
to 26.3.2020
to 23.4.2020

to 14.5.2019 valmisteleva (talousarvioseminaari)
to 28.5.2020
to 25.6.2020
to 13.8.2020 valmisteleva (talousarvio)
to 27.8.2020
to 24.9.2020
to 29.10.2020
to 26.11.2020
to 17.12.2020 

Lautakunnan varsinaiset kokoukset järjestetään perusturvakeskuksen auditoriossa klo 16.00 alkaen ellei erikseen toisin sovita. Yksilöasiainjaoston kokous pidetään varsinaisen kokouksen jälkeen. Valmistelevien kokouksien ajankohdat ja kokouspaikka voivat vaihdella ja niistä ilmoitetaan kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä ehdotetut lautakunnan kokousajankohdat vuodelle 2020.

Päätös

Päätös esityksen mukaan

Valmistelija

  • Anu Junikka, lakimies, anu.junikka@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.11.2019 § 274 päättänyt vuoden 2020 kokousajankohdista. Puheenjohtajan pyynnöstä nykyisen pandemia- ja taloustilanteen johdosta aikaisemmin päätettyä kokousaikataulua on muutettu siten, että 14.5.2020 talousseminaari on peruttu ja kesäkuun 25.6.2020 pidettäväksi päätetty lautakunnan kokous päätetään siirtää pidettäväksi 11.6.2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunnan ja yksilöasianjaoston kesäkuun 25.6.2020 pidettäväksi päätetty lautakunnan kokous siirretään pidettäväksi 11.6.2020.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Kirjaamo, hallintoyksikkö, perusturvan palvelujohtajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.