Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Hildén ja Mirva Heino (varalla Jyri Astokari ja Irma Roininen).

Pöytäkirja tarkastetaan 3.6.2020.

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.