Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius

PRIDno-2020-1021

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sinikka Alenius (SDP) ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön

Kotihoidon henkilökunta tekee arvokasta hoitotyötä kovan kiireen ja työpaineen alla. Siitä lienemme kaikki yhtä mieltä. Ministeri on tehnyt hyvän työn esittäessään kotipalvelun työntekijöille maksutonta pysäköintiä.

Nyt Porin kaupungin on syytä helpottaa kotipalvelun henkilökunnan kulkemista eri työkohteiden välillä. Ehdotan, että kotipalvelun käyttöön hankitaan kaksi tai useampia sähköautoja. Samalla tulee hankkia muutama sähköpolkupyörä helpottamaan kulkemista lyhyemmillä matkoilla. Näillä toimenpiteillä on vaikutusta päivittäisiin asiakaskäyntimääriin. 

Päätös olisi myös ilmastoteko. "

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kotihoidon käyttöön hankitaan kaksi tai useampia sähköautoja.

Kotihoidossa hoitajat liikkuvat tällä hetkellä omilla autoillaan. Vuonna 2019 kotihoidon hoitajien työpäivien matkakustannukset olivat 677 374,22€. Summassa ei ole mukana esimiesten tai palveluohjaajien matkoja eikä myöskään koulutusmatkoja.

Vanhuspalveluissa on selvitetty leasing autojen käyttöönottoa ja leasing auton vuokra on keskimääriin 400–450 €/kk eli vuosikustannukset olisivat noin 5000 € vuodessa/per auto. Sähköautojen ja sähkö polkupyörien leasing vuokria ei ole selvitetty.

Kotihoitoon tulee hankkia leasing autoja etteivät työntekijät joutuisi ajamaan omilla autoillaan. Liikkumisen  turvallisuus paranisi ja  tästä syntyisi  myös kustannussäästöjä.  Imagollisesti sähköisten leasing autojen käyttö kohottaisi kotihoidon arvostusta.

Sähköautojen ja sähköpyörien hankinta on kannatettavaa ja niiden hankinta ja huolto tulisi tulla tekniseltä puolelta.  Myös latauspaikkoja tulisi saada lisää lähelle kotihoidon tiimitiloja, sekä säilytystilat sähköpyörille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Peruturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle aloitteeseen edellä olevan vastauksen.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Kaupunginhallitus/ valmistelu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.