Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2020-3089

Valmistelija

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito, hoiva ja palvelu, jotta asiakas- ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Vanhuspalveluiden, sosiaali- ja perhepalveluiden sekä terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista.Täyttölupapyynnöt, jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan, on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä 5.5.20, tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito, ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus  ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Perusturvan henkilöstömäärä ei kasva esitettyjen täyttölupapyyntöjen perusteella, koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin.

Vanhuspalvelut, kotihoito

lähihoitajan työsuhde, 22800022, 1.5.2020 , Pohjois-Porin kotihoito-> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 71858276, 1.9.19,  Pohjois-Porin kotihoito-> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 53042084, 1.11.19 (päätös saatu takautuvasti), Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490130, 27.4.20 , Länsi-Porin kotihoito-> vakinaistetaan pitkäaikainen sijainen

lähihoitaja työsuhde, 20405045,1.5.20, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 20405057, 1.6.20, Länsi-Porin kotihoito-> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 20405195,  1.10.20, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493795, 29.6.20, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 20405007, 1.9.20, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 12530216,  6.7.20, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 20405243,  23.8.20, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 12530216, 23.8.20, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

Vanhuspalveluiden lyhytaikaisosasto ja sairaalapalveluiden akuutti osasto (Noormarkku)

lähihoitajan työsuhde, 71858311, 7.5.20 -> ulkoinen haku

osastonsihteerin työsuhde, 53042087, 1.8.20 -> vakinaistetaan pitkäaikainen sijainen

Vanhuspalveluiden tehostettu palveluasuminen

sairaanhoitajan työsuhde, 46490405, 28.5.20 -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 17720031, 1.7.20 -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490050, 1.5.20 -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde,12530133, lakisääteisen vapaan sijainen 1.6.2020-31.8.2021, -> ulkoinen haku

Vanhuspalveluiden varahenkilöstö

sairaanhoitajan työsuhde, 46490173, 1.6.20, varahenkilöstö -> ulkoinen haku

Sosiaali- ja perhepalvelut

lähihoitajan työsuhde,  76409010, 16.3.20, vammaispalveluiden Jokisuiston Palveluasunnot -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493205, 12.3.20, vammaispalveluiden Jokisuiston Palveluasunnot -> ulkoinen haku

sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337057, 1.6.20, Keisarinviitan lastensuojelulaitos (Lastensuojelu) -> ulkoinen haku

sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337060, 7.4.20, Keisarinviitan lastensuojelulaitos (Lastensuojelu) -> ulkoinen haku

Terveys- ja sairaalapalvelut

sosiaalityöntekijän työsuhde, 48390044, 1.4.20, Terveys- ja sairaalapalvelut -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 71858399, 1.5.20, Akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila -> pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen

lähihoitajan työsuhde, 71858035, 1.6.20, Akuutti lyhytaikaisosasto T5 -> pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen

terveydenhoitajan työsuhde, 52975132, 1.9.20, koulu-ja opiskelijaterveydenhuolto -> pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen

terveydenhoitajan työsuhde, 52975169, 1.5.20, Pohjois-Porin avosairaanhoito ja terveydenhuolto -> pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen

terveydenhoitajan työsuhde, 52975096, 1.1.20, Pohjois-Porin avosairaanhoito ja terveydenhuolto -> pitkäaikaisen sijaisen vakinaistaminen

lähihoitajan työsuhde, 71858006, 1.9.20, Akuutti kotikeskus, turvapuhelintoiminta -> ulkoinen haku               

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää täyttöluvat kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 

Lisäksi perusturvalautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta heti kokouksessa. 

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.