Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Toiminnan aloittaneet yritykset/ palveluntuottajat

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on lähettänyt tiedoksi päätöksiä yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta ja ilmoituksen palvelutoiminnan alkamisesta.  Lupa ja uudet toimipaikat on kirjattu palvelujen antajien rekisteriin. Nyt myönnetyt luvat korvaavat  aluehallintoviraston palvelun tuottajalle myöntämät aikaisemmat luvat. Aikaisempien lupien lopettamisesta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Palvelujen tuottajalla on velvollisuus päivittää omavalvontasuunnitelmaa siten, että se on ajantasainen ja kattaa luvassa myönnetyn toiminnan. Toimiluvan saaneet yritykset:

 • Verve Terapia Oy, V/12733/2020, Jorma Kudjoi
 • Onnensilmä Oy, Toiminnan aloittamispäivä: 19.5.2020 lukien paitsi toimipaikkojen Onnensilmä Oy c/o Medilaser Oy, Porin silmäkirurgia ja Onnensilmä Oy c/o Optikko Kangasniemi Oy osalta 3.6.2020 lukien.
 • Friskaamo Oy, Aluehallintovirasto on päättänyt, että palvelujen tuottaja Friskaamon ilmoittamat Luokse, Satakunta toimintayksikön sosiaalipalvelut talletetaan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ilmoituksen mukaisesti. Toiminnan aloittamispäivä: 1.12.2019.

Toimintansa lopettaneet yritykset/ palveluntuottajat

 • Kotipalvelu A&M, Annika Toivonen, osoite Salomaantie 26, Lavia. Sähköposti 4.5.2020 Pirjo Mäkilä/ Annika Toivonen
 • Koski Hoiva Oy, osoite Federleynkatu 9 lh. 2, 33400 Tampere, Y-tunnus: 2695507-5,  Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen. KoskiHoiva Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta seuraavassa toimipaikassa:
  KoskiHoiva Oy, Kraatarinraitti
  (OID-tunnus 1.2.246.10.26955075.10.4)
  c/o Rekonen, Kraatarinraitti 3 B 11
  33270 Tampere
  Toiminnan lopettamispäivä: 01.04.2020
  Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään KoskiHoiva Oy:n sähköisessä potilastietojärjestelmässä.
  Potilasasiakirjojen säilyttämisessä tulee noudattaa potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992) sekä potilasasiakirjoista annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (298/2009).
  Toiminnan päättymisestä on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.
  Lisätietoja asiasta antaa Ylitarkastaja Niina Malila, 0295 209 219, niina.malila@valvira.fi.
 • Kirsi Liljeqvist Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta seuraavassa toimipaikassa: Kirsi Liljeqvist Oy c/o Mehiläinen Oy, Mehiläinen Pori (OID-tunnus 1.2.246.10.25285129.10.2), Kuninkaantie 3, 28130 Pori. Toiminnan lopettamispäivä: 14.09.2019. Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Mehiläinen Oy:n sähköisessä potilastietojärjestelmässä. Potilasasiakirjojen säilyttämisessä tulee noudattaa potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (785/1992) sekä potilasasiakirjoista annettua sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (298/2009). Toiminnan päättymisestä on  tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Lisätietoja asiasta antaa tarkastaja Outi Polso, puhelin 0295 209 309, sähköposti: outi.polso@valvira.fi.
 • Onnensilmä Oy on ilmoittanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamisesta 19.5.2020 lukien toimipaikoissa Onnensilmä Oy, c/o Medilaser Oy, Seinäjoki (Kauppakatu 23, 60100 Seinäjoki) ja Onnensilmä Oy, c/o Näkö-Kammari Oy (Lauttamuksentie 2, 62200 Kauhava). Ilmoituksen mukaan potilasasiakirjat säilytetään Seinäjoen toimipaikan osalta Medilaser Oy:n sähköisessä potilastietojärjestelmässä ja Kauhavan toimipaikan osalta Näkö-Kammari Oy:n sähköisessä potilastietojärjestelmässä. Lopettaneiden toimipaikkojen toiminnan päättymisestä on tehty merkinnät yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.