Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Tilat kuntouttava päivä- ja työtoiminta Tinkille ja työtoimintayksikkö Jopille

PRIDno-2020-3193

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

JOPI:

Työtoimintayksikkö Jopi toimii tällä hetkellä osoitteessa Satakunnankatu 33–35 B, ylimmässä kerroksessa. Talo tunnetaan myös nimellä ”Vanha teollisuustalo”.  Jopissa on päivittäisessä toiminnassa asiakkaita 25–35. Sen lisäksi tiloissa työskentelee työntekijöitä, työkokeilijoita ja palkkatukilaisia noin 5-10 hlö. Tiloissa tehdään alihankintatöinä eri yritysten kokoonpanotöitä.

Tilat ovat olleet alun perin Satakunnan sairaanhoitopiirin vuokraamat, ja ne tulivat perusturvalle 2014 liikkeenluovutuksen yhteydessä. Tiloihin ei ole tehty mitään remonttia koko aikana, kun se on ollut Jopin käytössä. Lounaskeittiö on alkuperäinen, arviolta 20 vuotta vanha. Siellä ei tekniikka vastaa nykypäivän vaatimuksia. Suurtalouskeittiöön kuuluva ilmanvaihto puuttuu kokonaan ja keittiön höyryjen ja käryjen poisto toimii vain painovoimaisen ilmastointihormin avulla. Keittiön kylmähuoneen korjaus ei enää onnistu. Viemäröinti ja vesijohtoputket ovat alkuperäiset ja hanasta tuleva vesi on usein värjäytynyt ruskehtavaksi. Tilan ikkunoita ei saa auki, koska ne ovat suurimmaksi osaksi niin hapertuneet, etteivät kestä avaamista. Ilmanvaihto asiakkaiden työskentelytilassa on riittämätön. Talossa on katolla alkuperäiset ilmavaihtokanavat, jotka eivät vaihda ilmaa tarpeeksi. Hengitysilmaa on riittämättömästi ja se on seisonutta ja ummehtunutta. Talvella pakkasilla ikkunoista vetää reilusti, eikä ikkunoiden lähellä voi kylmyyden johdosta työskennellä. Toisaalta taas kesällä aurinko lämmittää taloa isoista ikkunoista niin, että lämpötila nousee sisätiloissa yli 30 asteen. Tällöin joudutaan asiakkaiden työskentelyä rajaamaan huonon ja kuuman sisäilman takia. Yleisvalaistus on paitsi vanhentunut ja riittämätön, myös rikki monin kohdin.

Kiinteistössä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut useita putkirikkoja ja sen myötä vesivahinkoja. Henkilömäärään nähden tilojen ilmanvaihto pitäisi uusia kokonaan ja samoin valaistus, sähköt, asiakkaiden ja henkilökunnan sosiaalitilat ja suurtalouskeittiö rakentaa alusta alkaen uudelleen. Koko Jopin tila pitää päivittää nykyaikaan. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan auttaisi viemäri- ja vesijohtoasiaan, koska ne pitäisi uusia koko talossa. Talossa ei myöskään ole henkilöhissiä, joten tilojen esteettömyys ei toteudu.

TINKI:

Päivä- ja työtoimintayksikkö Tinki sijaitsi aiemmin samassa osoitteessa kuin Jopi nykyään (talon toinen pääty). Tinkissä oli vaikeaa sisäilmaoireilua, jonka johdosta oltiin yhteydessä työterveyshuoltoon. Prosessi eteni niin, että lopulta 2018 helmikuussa löytyi ulkoseinästä vesivahinko ja itiökasvustoja. Osa henkilökunnasta sairasti ison osan vuotta sisäilman laadun takia. Väistötiloja etsittiin vuosi, useita kohteita katsastettiin ja suunniteltiin, kunnes sopiva löytyi Porin kauppaoppilaitoksesta. Väistötiloihin Tinki muutti väliaikaisesti alkuvuonna 2019 Ulasoorintie 6 tiloihin. Sinne ei tehty toimintaa varten purunpoistoa lukuun ottamatta korjauksia, vaan sinne muutettiin väistöön, koska Tinkille ja Jopille oli luvattu yhteiset tilat Kauppaoppilaitoksen ns. uudelta puolelta. Uusista tiloista piirrettiin pohjakuvat, sinne tehtiin kuntokartoitus ja peruskorjaussuunnitelma. Joulukuussa 2019 tuli tieto, että vuokraus ei toteudukaan. Toimivia tiloja Jopille ja Tinkille on haettu jo vuodesta 2017 asti. Tänä aikana on käyty katsomassa Porin keskustan läheisyydestä löytyvät kaikki käyttötarkoitukseen mahdollisesti soveltuvat tilat.

Nykyiset Tinkin tilat ovat osin toimimattomia tähän tarkoitukseen, ne ovat väistötilat, eivätkä sovellu pidemmän päälle sovellu Tinkin toimintaan. Lisäksi turvallisuusnäkökohdat eivät toteudu. Ulasoori on myös liian pitkällä keskustasta asiakaskunnan kannalta. Vaikka asiakkaiden kulkemisia kustannetaan, on matka silti esteenä osalle asiakkaista.

Tavoitteena on saada Tinkin ja Jopin toiminta samoihin tiloihin takaisin. Yhteisistä tiloista saa merkittävää synergiaetua, esimerkiksi yhteiset neuvottelutilat, yhteisiä toimistotiloja, yhteinen asiakkaiden kuntoilutila. Yhteinen keittiö palvelee molempien yksiköiden asiakkaita. Lyhytaikaisten sijaisten määrä vähenee henkilökunnan liikuteltavuuden johdosta. Henkilökunnalta ei enää kuluisi runsaasti aikaa kulkemiseen Ulasoorista muihin yksiköihin asiakastapaamisiin tai muihin kokouksiin. Ulasooriin kulkeminen aiheuttaa osalle asiakkaita haasteita, koska kaikki eivät sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia liikennevälineitä ja etäisyys keskustasta on liian pitkä kävellen kulkea. 

Sekä Jopin että Tinkin nykyiset tilat ovat toimimattomia. Edellä kerrottujen haasteiden lisäksi Tinkin nykyisissä tiloissa on tuholaisongelma (hiiri- ja muurahaisongelma), jota ei ole saatu poistettua koko aikana, ammattilaisavusta huolimatta. Jopin tilat menevät käyttökieltoon koska tahansa. Joka tapauksessa siellä pitäisi tehdä paitsi koko kiinteistöä koskeva vesi- ja viemäriverkoston uusiminen, myös koko tilan täydellinen uudistaminen.

Jopi ei voi muuttaa Ulasoorintielle, vaikka sen saisi peruskorjattua, koska kaikki tilat on vuokrattu ja sama on tilanne kauppaoppilaitoksen kohdalla.

Itäpuiston ja torin välisessä korttelissa on vuokrattavana tila, johon sekä Jopi että Tinki mahtuvat. Tilassa on ennen ollut urheilutarvikeliike ja ulosottovirasto. Vuokrattavaa tilaa on noin 1300 neliötä, mikä on hieman vähemmän kuin mitä Jopilla ja Tinkillä on ollut käytössä, mutta huolellisella suunnittelulla kaikki toiminnot saadaan hyvin mahtumaan tilaan. Tilaan on mahdollista saada pysyvästi myös päihdetyön ryhmä- ja kurssitoiminnot Otavankadulta sekä muitakin ryhmiä esimerkiksi sosiaalipalveluista ja psykososiaalisista palveluista. Tilat myös antavat enemmän mahdollisuuksia uudenlaisen matalan kynnyksen toiminnan ja ryhmätoimintojen kehittämiseen. Vuokrahinta remontin jälkeen on 10,50 €/m2. Neliömäärä tarkistusmitataan vuokranantajan toimesta remontin jälkeen.

Nykyisten tilojen vuokrakustannukset ovat yhteensä noin 10.100 euroa/kk. Lisäksi kustannuksia tulee asiakkaiden kulkemiskustannuksista, työntekijöiden kulkemisesta ja siihen käytetystä ajasta sekä sijaisten käyttämisestä. Työntekijöiden aikaa menee nyt tuottavasta työstä siirtymisiin.

Uusien vuokrattavien tilojen vuokra peruskorjauksen jälkeen työ- ja päivätoimintojen käyttöön on noin 13.000 euroa kuukaudessa. Uudet tilat ovat noin 2.000 euroa kuukaudessa kalliimmat, mutta säästöjä tulee paremman toiminnallisuuden kautta ja sitä myötä paremman toiminnan tuloksellisuuden kautta. Uudet tilat mahdollistavat laaja-alaisemman asiakastyön. Asiakkaita on mahdollista ottaa hieman enemmän, jolloin kaupungin maksamat pitkäaikaistyöttömyyden sakkomaksut pienenevät. Asiakkaiden kuntoutuminen on tehokkaampaa, joten säästöjä tulee lisäksi muiden toimintojen (esim. Satapsykiatrian) kustannusten vähenemisen kautta. Uusien tilojen myötä toimintojen kokonaiskustannus tulee olemaan nykyisiä kustannuksia pienempi. Tinkin ja Jopin tullessa samoihin tiloihin, on samasta rakennuksesta saatavilla myös toimintaterapeutin osaamista. Tällöin työkyvyn arviointien toteuttaminen paranee entisestään. Henkilökunnan moniammatillisuuden myötä Jopin toimintaan saadaan sisällytettyä myös avotyösopimukseen perustuvaa kuntouttavaa toimintaa sekä kuntouttavaa työtoimintaa. Toimintaa on tämän myötä mahdollisuus laajentaa ottamalla vastaan muitakin kuin mielenterveys- tai päihdeongelmasta kärsiviä ja pitkäaikaistyöttömiä, esimerkiksi opiskeluista pudonneita tai muuten syrjäytymässä olevia nuoria aikuisia.

Joka tapauksessa Jopin ja Tinkin nykyisissä tiloissa ei voi enää pitkään olla. Toimintoja ei voi lopettaa, joten uusiin tiloihin hakeutuminen on välttämätöntä. Jopin ja Tinkin palveluiden kysyntä on lisääntynyt tasaisesti ja menneellä talvikaudella molemmat yksiköt olivat täynnä eli kuntoutumisen tukemiselle takaisin työhön tai opiskeluun on suuri tarve. Tinki ja Jopi ovat Porissa keskeiset paikat, joissa tehdään asiakassuunnitelman mukaista, ammattilaisten tukemaa työtehtävissä kuntoutumista mielenterveyden häiriöistä kärsiville.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Vuokrataan Jopille ja Tinkille yhteiset tilat osoitteesta Itäpuisto 7.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta. 

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, psykososiaalisten palveluiden päällikkö Matti Järvinen, Aleksi Vihtilä 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.