Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Viran vastaanottaminen, perusturvan yhteiset palvelut -yksikön päällikkö

PRIDno-2020-2846

Valmistelija

  • Anu Junikka, lakimies, anu.junikka@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 23.4.2020§ 67 päättänyt valita perusturvan yhteiset palvelut -yksikön päälliköksi Katri Siiri-Valovirran. Päätös tulee lainvoimaiseksi 26.5.2020. Katri Siiri-Valovirta on 6.5.2020 toimittanut kirjallisen ilmoituksen viran vastaanottamisesta 1.6.2020 alkaen, minkä lisäksi hän on toimittanut perusturvajohtajalle lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi, että Katri Siiri-Valovirta on ilmoittanut ottavansa vastaan viran 1.6.2020 alkaen ja että hän on toimittanut perusturvajohtajalle hyväksytyn lääkärinlausunnon.

Päätös

Päätös esityksen mukaan

Tiedoksi

Katri Siira-Valovirta, perusturvajohtaja, Perusturva/ sisäiset palvelut / henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.