Perusturvalautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Viranhaltijapäätös osallistumisesta Satakunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimukseen

PRIDno-2020-2996

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvajohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen (18.5.2020 § 100), että  Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila ja Merikarvia) osallistuu Satakunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimukseen. Tutkimuksen tilaajana toimii Porin kaupunki.

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto vastaa Satakunnan ”Liberty” RCT-lääketutkimuksen toteuttamisesta Porin perusturvassa ja tutkimuksen vastuulääkärinä toimii sairaalapalveluiden ylilääkäri Heidi Luotolahti-Pitkäranta.

Tehty viranhaltijapäätös liitteineen on tämän päätösehdotuksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tehdyn päätöksen tiedoksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.