Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Alueylilääkärin irtisanoutuminen virasta 53041011

PRIDno-2021-1843

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Tapani Strander on on irtisanoutunut 24.3.2021 päivätyllä kirjeellään Pohjoisen sote-alueen alueylilääkärin virkasuhteestaan 53041011 niin, että virkasuhteen päättymispäivä on 30.4.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Myönnetään Tapani Stranderille ero 1.5.2021 alkaen Pohjoisen sote-alueen alueylilääkärin virasta nro 53041011.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Sarastia

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.