Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Irtisanoutuminen vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan virasta nro 48337007, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2021-1729

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaaliohjaaja Kukka-Maaria Valkolumme irtisanoutuu 12.4.2021 päivätyllä ilmoituksella perusturvan vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan virasta nro 48337007. Viimeinen palvelussuhdepäivä on 12.5.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Myönnetään Kukka-Maaria Valkolummelle ero 13.5.2021 alkaen vammaispalveluiden sosiaaliohjaajan virasta nro 48337007.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianosainen, Henkilöstöpooli/perusturva, sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.