Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Perusturva, muutos laskujen hyväksyjiin vuodelle 2021

PRIDno-2021-239

Valmistelija

  • Ilkka Manninen, controller, talousyksikkö, ilkka.manninen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.1.2021 § 5 laskujen hyväksyjät vuodelle 2021. Vastaavan ohjaajan virkavapauden ajaksi tulee laskujen hyväksyjiin tehdä muutos.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Hyväksytään Tuula Kylävainio laskujen hyväksyjäksi seuraaville kustannuspaikoille ajalla 22.4. - 29.8.2021:

14129318 Asuntola Orvokki

14120319 Asuntola Angervo

14120321 Olga

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Asianomainen, Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.