Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Perusturvalautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Porin kaupungin hankkimien, eri toimialoilla käytössä olevien, ulkolaisten suu-/nenäsuojainten korvaaminen vastaavilla kotimaisilla tuotteilla

PRIDno-2021-1408

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sonja Myllykoski jätti kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

Porin kaupungin eri toimialoilla käytetään erityisesti nyt epidemia-aikana kirurgisia suu-nenäsuojaimia tehostetusti. Myös epidemia-ajan jälkeen suojaimia käytetään ainakin perusturvan toimialalla.

Esitän kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin, että Porin kaupunki selvittää viipymättä mahdollisuutta hankkia suojaimet joko kokonaan tai osittain kotimaiselta valmistajalta.

Tämä lisää omalta osaltaan kotimaista työllisyyttä ja tukee yrittäjyyttä mitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnalta lausuntoa Sonja Myllykosken valtuustoaloitteeseen "Porin kaupungin hankkimien, eri toimialoilla käytössä olevien, ulkolaisten suu-nenäsuojainten korvaaminen vastaavilla kotimaisilla tuotteilla". Porin kaupungin eri toimialoilla käytetään erityisesti nyt epidemia-aikana kirurgisia suu-nenäsuojaimia tehostetusti. Myös epidemia-ajan jälkeen suojaimia käytetään ainakin perusturvan toimialalla. Esitän kaupunginvaltuustoon työjärjestyksen suomin oikeuksin, että Porin kaupunki selvittää viipymättä mahdollisuutta hankkia suojaimet joko kokonaan tai osittain kotimaiselta valmistajalta. Tämä lisää omalta osaltaan kotimaista työllisyyttä ja tukee yrittäjyyttä mitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Porin perusturva käyttää suu-nenäsuojaimien kuten muidenkin hoitotarvikkeiden hankkimiseen Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikkakeskusta, josta perusturva on pyytänyt lausunnon aloitteeseen. Lausunto on liitteenä.

Perusturva esittää lausuntonaan aloitteeseen Satakunnan sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksen laatimaa lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ja lähettää edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi oheisen lausunnon aloitteeseen. 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.