Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Koskela ja Rauli Taimi (varalla Marja Sillanpää ja Hannu Peltomäki).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 5.5.2021.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.