Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Täyttölupapyyntö, alueylilääkärin virka, 53041011, terveys- ja sairaalapalvelut, pohjoinen sote-keskus

PRIDno-2021-1850

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveyspalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalla (kp. 14120503) vapautuu 1.5.2021 alkaen Pohjoisen  sote-keskuksen alueylilääkärin virka 53041011 irtisanoutumisen johdosta. Anotaan alueylilääkäri viralle 53041011 täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Eduksi katsotaan hallinnon koulutus ja kokemus. Edellytämme perusterveydenhuollon hyvää tuntemusta, kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn, hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta esimiestyöstä. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä.

Alueylilääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää alueylilääkärin viran nro  53041011 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi.  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

KAupunginhallitus, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.