Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan virka, 48337007, sosiaali- ja perhepalvelut, vammaispalvelutoimisto

PRIDno-2021-1848

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi sosiaaliohjaajan virka 13.5.2021 alkaen sosiaaliohjaajan irtisanoutumisen vuoksi, virkanumero 48337007. Talousarvio sisältää sosiaaliohjaajan virkaa varten palkkakustannukset.

Sosiaaliohjaaja valmistelee ja käsittelee itsenäisesti vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin liittyviä asiakasprosesseja ja tekee niitä koskevat viranhaltijapäätökset vastaten myös muusta vaativaan ammattitehtävään liittyvästä sosiaalisesta tuesta ja ohjauksesta. Vammaispalveluissa päätetään laajoista kokonaisuuksista. Vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki määrittävät aikarajat toiminnalle. Lakisääteisten palvelujen jatkumiseksi sosiaaliohjaaja on välttämätön vammaispalvelujen tuottamiselle.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 451,59 euroa kuukaudessa.

Vammaispalvelutoimistossa tulee avoimeksi virka 13.5.2021 alkaen sosiaaliohjaajan irtisanoutumisen vuoksi, virkanumero 48337007. Talousarvio sisältää sosiaaliohjaajan virkaa varten palkkakustannukset.

Sosiaaliohjaaja valmistelee ja käsittelee itsenäisesti vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin liittyviä asiakasprosesseja ja tekee niitä koskevat viranhaltijapäätökset vastaten myös muusta vaativaan ammattitehtävään liittyvästä sosiaalisesta tuesta ja ohjauksesta.

Vammaispalveluissa päätetään laajoista kokonaisuuksista. Vammaispalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki määrittävät aikarajat toiminnalle. Lakisääteisten palvelujen jatkumiseksi sosiaaliohjaaja on välttämätön vammaispalvelujen tuottamiselle.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 451,59 euroa kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaaliohjaajan viran nro  48337007 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi.  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vammaispalveluiden päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.