Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva

PRIDno-2021-1851

Valmistelija

  • Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ vanhuspalveluiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, ​jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin. Täyttölupaa haetaan seuraaviin työsuhteisiin;

 Iäkkäiden palvelut

sairaanhoitajan työsuhteet, 46490356 vakinaistaminen ilman hakua ja  46490458 ulkoinen haku, iäkkäiden palvelut, Itä-Porin kotihoito

lähihoitajan työsuhteen 71858362 hoitovapaan sijaisuus ajalle 3.7.2021-1.10.2023, iäkkäiden palvelut, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhteet 22800084 , 71858275, 73493121 ja 20405175 iäkkäiden palvelut, Itä-Porin kotihoito, -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhteet 73493082 ja 20405255, iäkkäiden palvelut, Merikarvian kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde 73493082, iäkkäiden palvelut, Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhteet  73493183, 73493850, 71858100 ja71858241, iäkkäiden palvelut, kotihoidon varahenkilöstö -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490221, iäkkäiden palvelut, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhteet 46490338 ja 46490066, iäkkäiden palvelut, Kotiuttamistiimi -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490410, iäkkäiden palvelut, palvelukoti Kyläsaari -> ulkoinen haku

lähihoitajan   työsuhde, 71858257, lyhytaikaisyksikkö, -> vakinaistaminen ilman hakua

  sairaanhoitajan työsuhde, 46490106, iäkkäiden palvelut, asumispalvelut, palvelukoti Palmu-Pori ->vakinaistaminen ilman hakua

sairaanhoitajan työsuhde, 46490050  ja 46490147, iäkkäiden palvelut, varahenkilöstö ->ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 12530160, iäkkäiden palvelut, varahenkilöstö ->ulkoinen haku

  lähihoitajan työsuhde, 1260011, Kiilarinteen palveluasunnot -> ulkoinen haku

 Terveys- ja sairaalapalvelut

sairaanhoitajan työsuhde, 46490403, terveys- ja sairaalapalvelut, akuutti lyhytaikaisosasto Ulvila-> vakinaistaminen ilman hakua

sairaanhoitajan työsuhde,  5304218, terveys- ja sairaalapalvelut, Pohjoinen Sote-keskus ->  vakinaistaminen ilman hakua

terveydenhoitajan työsuhde, 52975130, terveys- ja sairaalapalvelut, neuvolapalveluiden varahenkilö -> ulkoinen haku

sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337017, psykososiaaliset palvelut, Taiteilijankoti -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490054, psykososiaaliset laitospalvelut -> ulkoinen haku

Sosiaali- ja perhepalvelut

puheterapeutin työsuhteet, 42590002, 42590004, ja 42590006, lapsiperheiden palvelut -> ulkoinen haku

ohjaajan työsuhteen sijaisuus , 26.5.21-31.8.2022, sosiaali- ja perhepalvelut, Tynkäkujan asuntola -> sama sijainen jatkaa

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.  Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.