Perusturvalautakunta, kokous 29.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Vanhuspalveluiden päällikön kelpoisuusehtojen muutos

PRIDno-2021-1818

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, vanhuspalveluiden johtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Vanhuspalveluiden päällikön virkaan 799973001 tuli määräajassa kaksi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa, jotka haastateltiin. Vähäisen hakijamäärän johdosta kelpoisuusehtoja on tarkennettu ja laitetaan virka uudelleen haettavaksi.

Vanhuspalveluissa on tullut avoimeksi vanhuspalveluidenpalveluiden päällikön virka nro 79973001 irtisanoutumisen johdosta 3.1.2021. Vanhuspalveluiden kokonaishenkilöstömäärä on noin 1000 työntekijää. Vanhuspalveluita johtaa vanhuspalveluiden johtaja, jonka alaisuudessa työskentelee ennaltaehkäisevistä palveluista, asiakasohjauksesta, kotihoidosta ja asumispalveluista vastaavat päälliköt. Nyt haetaan asumispalveluista vastaavaa vanhuspalveluiden päällikköä. Asumispalveluiden henkilöstömäärä on 440 ja omien asumispalvelupaikkojen määrä on 540.

Vanhuspalveluiden päällikölle kuuluvat laaja-alaiset ja vastuulliset esimiestehtävät. Edellytämme kokemusta laaja-alaisesta ja tulosvastuullisesta esimiestyöskentelystä.

Tehtävässä edellytetään lisäksi hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä vahvaa kehittämis- ja muutosjohtamisosaamista.

Kelpoisuusvaatimuksena on yliopistollinen korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/2015 7 § mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Lisäksi valittavalta edellytetään riittävää johtamiskoulutusta ja –kokemusta vanhuspalveluista. Työaika on 36,25 h/vko, tehtävä kuuluu hinnoittelemattomiin 99999999 ja palkka on tällä hetkellä 4200,50 €/kk. Aiempaan hakuun tulleet hakemukset huomioidaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää tarkentaa kelpoisuusehtoja ja päättää jatkaa vanhuspalveluiden päällikön viran nro 79973001  hakua julkisella haulla.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Henkilöstösuunnittelija/perusturva, Kuntarekry, vanhuspalvelut/perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.